Services

 

Voorlichtingsbijeenkomst en servicedagen
In de week voorafgaand aan Wereld-diabetesdag (14 november) organiseert Service Apotheek Varsseveld de jaarlijkse Diabetesdagen in de apotheek. Van 9 t/m 13 november worden gebruikers van diabetes-testmaterialen uitgenodigd voor een evaluatiegesprek en een controlebeurt van hun bloedglucosemeter. Mensen met vragen over diabetes of de daarbij gebruikte medicatie en/of hulpmiddelen zijn in deze week van harte welkom.

Op een nog nader te bepalen datum eind mei/begin juni 2016 organiseren Service Apotheek Varsseveld en Service Apotheek Bergh weer gezamenlijk een patiënten-informatieavond rond een chronische aandoening. Dit jaar staan reumatische aandoeningen centraal. De avond zal plaatsvinden in “De Roode Leeuw”, St. Jorisplein 14 in Terborg van 19:00 tot 21:00. Aanmelden is gewenst (kan via één van beide apotheken). Het inhoudelijke programma wordt verzorgd door de apothekers van beide apotheken met medewerking van de maatschap Reumatologie van het Slingeland Ziekenhuis en diëtiste Lieke van Soest.

De definitieve datum hangt nog af van de agenda van de reumatologen/reumaconsulente. Zodra deze bekend is zullen we die z.s.m. communiceren!

Bezorgdienst
Voor de klanten die ziek of slecht ter been zijn en niet naar de apotheek kunnen komen, hebben wij een gratis bezorgdienst. U kunt uw huisarts of de apotheek vragen of iets bezorgd kan worden.
Er wordt bezorgd op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 13.00 uur. 

Wilt u gebruikmaken van thuisbezorging van uw genees- en/of hulpmiddelen? Neem dan contact met ons op via 0315 241 094 of info@apotheekvarsseveld.nl.

Gratis inloopspreekuur
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur kunt u voor vragen of advies vrijblijvend terecht bij onze apotheker tijdens het gratis inloopspreekuur.   
U kunt ook iedere dag voor vragen of advies terecht bij onze apotheker.

Wilt u de apotheker spreken?
Als u een gesprek wilt met de apotheker, kunt u het beste (telefonisch) een afspraak maken. Dan weet u zeker dat u hem direct kunt spreken en dat hij voldoende tijd heeft.